Naročilo servisa

Kot pooblaščeni distributer zagotavljamo profesionalno servisno službo s strokovno usposobljenimi in prijaznimi serviserji na področju celotne Slovenije. Poleg izrednih servisnih storitev vam ponujamo tudi redne vzdrževalne preglede in tehnično svetovanje za optimalno delovanje vašega sistema v celotni življenjski dobi.

Za sklenitev vzdrževalne pogodbe nas prosim kontaktirajte.

Kontakt servisa

Osnovne informacije naših serviserjev najdete spodaj. Lahko nas pokličete ali kontaktirajte preko e-pošte mi pa vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Kontakt servisa

041/329-663
servis@remty.si

Pogosta vprašanja in težave, ki jih lahko rešite sami


Poseganje v prezračevalno napravo s strani uporabnika je v času garancije omejena na periodično čiščenje in menjavanje filtrov. Čiščenje filtrov je potrebno če je to indicirano na zaslonu s simbolom  simbol filter flair  oz. z rdečo lučko na več hitrostnem stikalu. Ko je filter trikrat očiščen, mora biti v četrto zamenjan z novim, tako je predvideno da se 1x letno menja filtre. Naprava v nobenem primeru ne sme delovati brez filtrov.   
Za poenostavljen postopek menjave filtrov ima naprava funkcijo čarovnika, ki vas vodi. Ko na zaslonu naprave držite simbol več kot 3 sekunde, se omenjeni čarovnik zažene. Sedaj lahko sledite navodilom na zaslonu. Ko s potrditvijo opravite vse zahtevane postopke za menjavo, se z gumbom “Domov”  simbol domov flair  vrnete v osnovni prikaz zaslona. Sedaj opozorila za filter ni več.

Vzdrževanje prezračevalne naprave s strani uporabnika je v času garancije omejena na periodično čiščenje in menjavanje filtrov. Za boljše razumevanje postopka sledite spodnjemu navodilu:    
 
1. Na zaslonu stenskega upravljalnika je vidno opozorilo za filter oz. rdeča indikacijska lučka na več hitrostnem stikalu sveti.

image.png

2. V ročnem načinu zmanjšajte hitrost na najnižjo stopnjo. 

image.png

3. Iz naprave odstranite filtrirne kasete.

image.png

4. Filtre temeljito posesajte. Praviloma filtre posesate trikrat, v četrto pa jih zamenjate z novimi.

image.png

5. V primeru, da filtre menjate z novimi je spodaj prikazan postopek menjave.
image.png
 
6. Očiščene oz. nove filtre vstavite v reže.
image.png
 
8. Opozorilo za filter ponastavite na stenskem upravljalniku s tem, da držite okrogli gumb 5 sekund. 
Nato zopet nastavite želeno stopnjo prezračevanja.  
image.png
 
Vzdrževanje prezračevalne naprave s strani uporabnika je v času garancije omejena na periodično čiščenje in menjavanje filtrov. Za boljše razumevanje postopka sledite spodnjemu navodilu:
 
1. Na zaslonu je vidno opozorilo za filter oz. sveti rdeča indikacijska lučka na več hitrostnem stikalu.

image.png

2. Pritisnite in držite tipko “-” več kot 5 sekund, da izklopite napravo. Nato odprite sprednja vrata naprave, pred seboj boste zagledali dve reži v katerih se nahajata filtra.
image.png
 
3. Odstranite filtre iz rež. 
image.png
 
4. Filtre temeljito posesajte. Praviloma filtre posesate trikrat, v četrto pa jih zamenjate z novimi.
image.png
 
5. Očiščene oz. nove filtre vstavite v reže.
image.png
 
6. Zaprite sprednja vrata, ter pritisnite in držite tipko “-” več kot 5 sekund, da zopet vključite napravo.
image.png
 
7. Za ponastavitev opozorila za filter pritisnite in držite tipko “R”, po 5 sekundah bo opozorilo izginilo oz. indikacijska lučka na stikalu ugasnila.
image.png
image.png
Vzdrževanje prezračevalne naprave s strani uporabnika je v času garancije omejena na periodično čiščenje in menjavanje filtrov. Za boljše razumevanje postopka sledite spodnjemu navodilu.
 
1. Na zaslonu je vidno opozorilo za filter oz. sveti rdeča indikacijska lučka na več hitrostnem stikalu.
image.png
 
2. Odstranite pokrov naprave.

image.png

3. Odstranite dva odtočna filtra ob straneh naprave in vtočni filter na sredini naprave.
image.png
 
4. Filtre temeljito posesajte. Praviloma filtre posesate trikrat, v četrto pa jih zamenjate z novimi.
image.png
 
5. Pri ponovnem nameščanju filtrov bodite pozorni na puščice, ki označujejo smer zraka.
image.png
 
6. Ponovno namestite pokrov naprave.

image.png

7. Za ponastavitev opozorila za filter pritisnite in držite tipki “+” in “-“, po 3 sekundah indikacijska lučka trikrat utripne. Ponoven prikaz stopnje prezračevanja z zelenimi lučkami pomeni, da je postopek zaključen.
image.png

Prezračevalne naprave Brink imajo funkcijo konstantnega pretoka zraka (ang. constant air flow). To pomeni, da bo naprava ne glede na zračni upor v sistemu, regulirala hitrost ventilatorjev, da bo pretok enak nastavljeni vrednosti. Torej, ko bodo filtri sčasoma vedno bolj zamašeni bo skladno s tem rasel tudi zračni upor v sistemu. Naprava bo sorazmerno s tem povečevala vrtljaje ventilatorjev, da bo pretok zraka ostal na istem zahtevanem nivoju. Seveda pa bo s povečanjem vrtljajev tudi nekoliko glasnejša, zato je redna skrb za napravo in čistočo filtrov pomembna.

Vse boljše prezračevalne naprave z vračanjem toplote imajo funkcijo obtoka za poletno pohlajevanje (bypass). Ta omogoča, da v prostore dovajamo zunanji zrak brez, da bi ta šel skozi toplotni prenosnik in s tem prejel toploto odtočnega zraka. To je zelo prikladno v poletnih nočeh, ko v prostore dovajamo hladnejši zunanji zrak iz njih pa sesamo toplejši zrak. 
Tovarniški pogoji za delovanje obtoka, to pomeni, da je loputa za obtok odprta, so opisani spodaj.
 
Loputa za obtok odprta:
– Temperatura zunanjega zraka je višja od 10°C (nastavljivo med 7°C in 15°C) in
– Temperatura zunanjega zraka je nižja od temperature v prostorih in
– Temperatura notranjega zraka je višja od 24°C (nastavljivo med 15°C in 35°C)
 
Loputa za obtok zaprta:
– Temperatura zunanjega zraka je nižja od 10°C (nastavljivo med 7°C in 15°C), ali
– Temperatura zunanjega zraka je višja od temperature v prostorih, ali  
– Temperatura notranjega zraka je nižja od 24°C (nastavljivo med 15°C in 35°C) oz. nastavljene temperature minus temperatura histereze (tovarniško nastavljeno na 2°C)
Razlog je v kondenziranju odtočnega zraka pri prenosu toplote na zunanji zrak. Oglejmo si primer s tipičnimi pogoji v zimskih mesecih. Temperatura zunanjega zraka znaša okrog 0°C z relativno vlažnostjo 80%, temperatura v prostorih pa okoli 21°C z relativno vlažnostjo okoli 40%. Ko zraka v toplotnem prenosniku izmenjata toploto, doseže odtočni zrak zaradi velikega padca temperature točko nasičenja z vlago (100% relativna vlaga), zato se ta začne izločati v obliki kapljevine. Naprava je seveda zasnovana tako, da ima urejen odtok kondenzata. Zunanjemu zraku pa temperatura naraste, kar posledično pomeni, da mu relativna vlaga pade.
 
Za boljšo predstavo služi spodnji Hx diagram:
SLIKA
Vse centralne prezračevalne naprave Brink so zasnovane tako, da kondenzat odteka skozi sifon s kroglico. Ta je potreben, da ne sesamo zraka iz odtoka, ob tem pa lahko kapljevina odteka nemoteno, oz. brez izgube zračnega pretoka, tudi v obdobju, ko se kondenzat ne pojavlja in bi se klasični sifonski odtok (zalit s tekočino) posušil.  
Določene naprave (Brink Flair) imajo sifon s kroglico že prigrajen in jih je potrebno le povezati z odtočno cevjo, pri ostalih napravah pa je potrebno sifon s kroglico dodatno prigraditi. Pri sifonih s kroglico je pomembno redno čiščenje (navadno 1x letno). Čiščenje se navadno opravi z odstranitvijo samega sifona, nato pa, odvisno od izvedbe, se odstrani zgornji pokrov ter notranjost sifona temeljito spere pod tekočo vodo in odstrani morebitne nečistoče ali sluz. Nato se namesti pokrov in sifon na svoje mesto ter poveže z odtočnimi cevmi. Simptom zamašenega sifona je lahko na primer iztekanje kondenzata pri stranicah naprave.